4 oktober 2011

Jet de Ranitz voorgedragen als nieuwe voorzitter van Kunsten ’92

Op 8 november aanstaande zal het bestuur van Kunsten ’92 tijdens een ledenvergadering Jet de Ranitz voordragen als nieuwe voorzitter van Kunsten ’92, belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Als de leden met deze voordracht instemmen, zal haar benoeming ingaan per 1 december 2011.
De Ranitz volgt Ad ‘s-Gravesande op, die statutair terugtreedt na het voorzitterschap zes jaar te hebben bekleed.

Jet de Ranitz (1970) is sinds 1 april 2011 voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarvoor was zij zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater. In die positie zette De Ranitz zich al sterk in voor de culturele wereld: zij was onder meer voorzitter van het Jeugdcultuurfonds en bestuurslid van de Nederlandse Dansdagen. Als vice-voorzitter van de Commissie Cultuurprofijt (2007-2008) en lid van de Adviescommissie Inkomstennorm Cultuur (2009) bracht zij advies uit aan de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Jet de Ranitz is onder andere lid van de Raad van Toezicht van het Institut Néerlandais in Parijs en van De Club van 2028 van NOC*NSF.

Naast een nieuwe voorzitter zullen ook als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen:
Ann Demeester, directeur de Appel arts centre, Amsterdam
Lennart van der Meulen, directeur VPRO
Karel Loeff, directeur Bond Heemschut.