11 oktober 2011

Dinsdag 11 oktober hoorzitting over de Geefwet

Op dinsdag 11 oktober vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over de Geefwet. Kunsten ’92 heeft positief gereageerd op de plannen van de regering om de ANBI-status te verruimen voor de goede doelensector en een multiplier voor giftenaftrek in de culturele sector in te voeren. Maar er zijn drie cruciale zaken waarvoor kunsten ’92 aandacht van de politiek vraagt:

1. De ANBI- en status als Culturele Instelling moet goed geregeld worden.

2. Het sterk inperken van de Fiscaal Fondsenwervende Instelling (FFI) in art. 9a VPB is een groot probleem voor goedlopende culturele instellingen. Hun dochter-BV’s moeten opgeheven worden en de commerciële activiteiten moeten terug naar de ANBI-stichting.

3. De voordelen van de Geefwet wegen niet op tegen de stimuleringsmaatregelen die het kabinet heeft afgeschaft: het lage BTW-tarief, cultureel beleggen en de matchingsregeling. En voor vergroting van het marktaandeel van de Nederlandse film en de audiovisuele sector, is deze wet geen geschikt instrument.

Het debat over de Geefwet vindt plaats op 31 oktober.

Brief K92 aan cie Financien over Geefwet
Federatie Cultuur over Geefwet 06-10-2011
Effictiviteit Geefwet voor de Filmsector