29 juni 2011

Kunstenaarsorganisaties presenteren Makersagenda ‘Maak het nu!’

Het kabinet bezuinigt onevenredig zwaar op kunsten en daarmee ook op kunstenaars. Dat is een trendbreuk. De afgelopen decennia is er door overheden juist veel geïnvesteerd in de kwaliteit van kunstproductie. Kunstenaars en ontwerpers kregen de kans zich te ontwikkelen. Het publiek kreeg hoogwaardig aanbod dat overal in het land te zien is. Internationaal bracht het kunstenaars en ontwerpers veel succes. Dat was fijn voor ons innovatieve imago, en ook economisch van grote waarde. Maar nu gaat de bijl erin. Het kabinet zegt dit te compenseren door bevordering van cultureel ondernemerschap en mecenaat, maar de plannen zijn onuitgewerkt en tegenstrijdig. Geef kunstenaars de kans serieus hun beroep te kunnen uitoefenen. Dat is van essentieel belang voor de kwaliteit en de continuïteit van de kunstproductie in ons land. Wij vragen daarom aandacht voor een bewust kunstenaarsbeleid met de Makersagenda.
Makersagenda – Maak het Nu! juni 2011