29 juni 2011

Kunstenaars vragen aandacht voor het productieklimaat

Morgen bespreekt de Tweede Kamer de brief over de Geefwet die de staatssecretarissen van Justitie, Financiën en Cultuur naar de Tweede Kamer stuurden. Kunstenaarsorganisaties, verbonden aan Kunsten ’92, vragen aandacht voor het productieklimaat in Nederland.

Het kabinet bezuinigt onevenredig zwaar op kunsten en daarmee ook op kunstenaars. De afgelopen decennia is er door overheden juist veel geïnvesteerd in de kwaliteit van kunstproductie. Dat was niet alleen goed voor ons innovatieve imago, ook economisch was dit van grote waarde. Slechts een gedeelte van alle kunstenaars is afhankelijk van overheidssubsidie, maar voor instandhouding van kwaliteit en productieklimaat zijn allen afhankelijk van de voorwaarden die de overheid creëert. Daarom vraagt Kunsten ’92 bij de behandeling van de geefwet extra aandacht voor de fiscale mogelijkheden die ondernemerschap en dus ook het eigen verdienvermogen van kunstenaars en ontwerpers bevorderen. Fiscale en economische faciliteiten zouden ook voor deze beroepsgroep toegankelijk moeten blijven, zeker nu van deze sector wordt verwacht een omslag te maken naar de markt. Lees de oproep voor een bewust kunstenaarsbeleid in de bijgevoegde Makersagenda, ondertekend door de volgende kunstenaarsorganisaties:

ACT Beroepsvereniging voor Acteurs
BBK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
BIM, Beroepsvereniging Improviserende Musici
BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
Componisten 96
Dutch Directors Guild
Fotografen Federatie
Genootschap van Nederlandse Componisten Geneco
Nederlandse Kring van Beeldhouwers
Nederlandse Vakgroep Keramisten
NTB, Vakbond voor Musici en Acteurs
Danslab

Daarnaast wijst Kunsten ’92 in bijgevoegde Brief aan de cultuurwoordvoerders inzake de Geefwet op het belang van goede fiscale maatregelen ter versterking van cultureel ondernemerschap. Hiertoe is door de sector zelf een aantal voorstellen gedaan, die ook in het debat over de cultuurnota van afgelopen maandag aan de orde zijn geweest. Het betreft hier met name de voorstellen voor vereenvoudiging van de giftenaftrek en daarnaast fiscale maatregelen ten behoeve van de film, die nodig zijn om de ambities van het kabinet te realiseren.

Kunsten ’92 waarschuwt bovendien in deze brief voor verstatelijking van het particulier initiatief, die het gevolg kan zijn van de inspanningsverplichting (in het vorige week gesloten goede doelenconvenant) dat zoveel mogelijk filantropische organisaties lid worden van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie. Particuliere organisaties gaan zich dan mede inzetten voor het realiseren van overheidsdoelstellingen. Particulier initiatief kenmerkt zich juist door de grote mate van autonomie van de schenker. Bevordering van de geefcultuur is gebaat bij stimulerende prikkels die het eigen initiatief van de schenker belonen.