23 november 2022

Lancering: Fair Practice Lab

Kunsten ’92 en Platform ACCT hebben de afgelopen maanden het ‘Fair Practice Lab’ ontwikkeld. Met het Lab kan iedere organisatie zelf een op maat gemaakte visie op fair practice uitwerken. Het pakket bestaat uit onder andere een doeboek en een zelf-gefaciliteerde workshop, en is tot stand gekomen in samenwerking met Ink social design studio. Het resultaat is een concrete visie, strategie en een plan van aanpak. Deze kunnen worden gedeeld met verschillende stakeholders, en ook worden gebruikt in bijvoorbeeld subsidieaanvragen.  

Leden van Kunsten ’92 kregen de gelegenheid om het Lab gratis aan te vragen en om het zelf te gaan uitvoeren met de eigen organisatie. Er waren in deze fase 30 pakketten beschikbaar. De voorwaarde daarbij is dat deze deelnemers de inzichten met ons willen delen. Na afronding van deze fase zal het pakket (tegen betaling) voor iedereen te bestellen zijn.

Fair Practice Lab met Gemeente en Provincie Groningen

Begin 2023 start Kunsten ’92 een programma met Gemeente en Provincie Groningen. Aan dit Fair Practice Lab zullen 55 organisaties deelnemen. Bij de plenaire afsluiting van dit traject bespreken de organisaties met elkaar hoe hun workshops zijn verlopen en kunnen zij ideeën en tips uitwisselen. Een volgende stap is de mogelijkheid om de resultaten van het Lab op een online platform te plaatsen. Op die manier wordt inspiratie, ervaring en kennis gedeeld binnen de cultuursector. Bovendien kunnen de resultaten van de workshop ook een ondersteuning vormen voor een constructief en duurzaam gesprek tussen organisaties en subsidieverstrekkers. Nu weten beide partijen wat de doelen zijn en kan er naar een eerlijke toekomst worden gewerkt.

Staatssecretaris Uslu: “Fair Practice Code is sleutel voor oplossing van problemen”

In de Meerjarenbrief 2023 – 2025 komt Gunay Uslu, staatssecretaris voor cultuur en media, op voor een sterke creatieve en culturele sector, met een gezonde arbeidsmarkt en een eerlijke beloning. Ze stelt dat de inkomenspositie van werkenden in de culturele sector zwak is en zij ziet de uitvoering van de Fair Practice Code en in het bijzonder eerlijke beloning, als een sleutel voor een reeks van problemen. De staatssecretaris stelt daar geld voor beschikbaar. Kunsten ’92 werkt als ‘hoeder’ van de Fair Practice Code nauw samen met Platform ACCT om de code te implementeren in de culturele en creatieve sector.

Naast middelen overheid ook beweging vanuit de sector nodig
Naast extra middelen van de overheid, vraagt fair practice (oftewel het werken op basis van fair pay, fair share en fair chain) ook beweging vanuit de sector zelf. Voor organisaties lijkt de Fair Practice Code een groot, onhaalbaar doel. Waar moet je beginnen? De toepassing blijkt naast het werken met cao’s, beloningsrichtlijnen en sociale en fiscale wetgeving vooral ook maatwerk te zijn en vraagt bij iedere organisatie weer om andere acties. Een organisatie die een eigen visie op fair practice en een toegepast implementatieplan onder de arm heeft, is in staat de Fair Practice Code concreet toepasbaar te maken en daarmee een voorbeeld te zijn voor anderen.

Pilot: Gemeente Utrecht

Kunsten ’92 heeft in 2022 een eerste pilot gedaan met de Gemeente Utrecht en met hen een programma ontwikkeld voor alle meerjarig gesubsidieerde instellingen in Utrecht. Het doel was om met elkaar te verkennen hoe de code wordt toegepast en welke drempels organisaties nog ervaren. Het programma bestond uit kennisoverdracht, gesprek en discussie, intervisie en werksessies op organisatieniveau. Het resultaat is een Utrechtse agenda voor verdere toepassing voor zowel de sector als voor de gemeente.