29 augustus 2016

Minister Bussemaker op zoek naar meer geld voor cultuur

Minister Bussemaker gaat haar uiterste best doen om nog voor Prinsjesdag meer geld voor cultuur te vinden. Dat meldde zij gisteren tijdens het jaarlijkse Paradisodebat van Kunsten ’92.

Zij erkent de problemen die in het gehele culturele veld door de bezuinigingen zijn ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling. “Het is aan mij om te kijken, tussen nu en Prinsjesdag, wat ik voor elkaar kan krijgen om de knelpunten, waar we nu problemen zien, op te lossen”. Zij zal daarin worden gesteund door de Tweede Kamer, zo gaf fractievoorzitter en tevens cultuurwoordvoerder van D66 Alexander Pechtold aan. ‘’Als ik kijk wat er nu op korte termijn nodig is, ik hoor bedragen van 24 miljoen euro, dan komt dat er echt wel”.

Bovendien is 2016, volgens Pechtold, “het laatste jaar van de tocht door de woestijn” voor de culturele sector. Zowel hij als Jacques Monasch (cultuurwoordvoerder PvdA in de Tweede Kamer) constateren dat het merendeel van de partijen in de Tweede Kamer (ook zij die verantwoordelijk waren voor de bezuinigingen) zich heeft herpakt en de waarde van kunst en cultuur voluit onderkent. Dit biedt perspectief voor zowel de korte termijn (voor Prinsjesdag) als de langere termijn (richting de verkiezingen). Het Radio 1 Journaal van vanochtend besteedde aandacht aan de belofte van Bussemaker.

Afgelopen weken hebben – mede naar aanleiding van de besluiten van het Fonds Podiumkunsten – de Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste prioriteiten op dit moment voor de gehele kunstsector en deze kenbaar gemaakt aan de politiek. Dat telt op tot een bedrag van 24 miljoen euro. Klik hier voor meer informatie over de lobby van de afgelopen periode.

Het Paradisodebat, met als thema “De kunst van democratie”, liet op meerdere vlakken een keerpunt zien in de perceptie van kunst en cultuur in de samenleving. Niet alleen vanuit de Tweede Kamer, zoals hierboven genoemd, maar ook door de bijdragen van de hoofdsprekers:
Professor Saskia Sassen (Columbia University NY) sprak op basis van haar laatste boek “Uitstoting” over roofzuchtige systemen die onze samenleving verarmen. Verwoesting is volgens Sassen een menselijk talent: als we in staat zijn om te vernietigen, kunnen we ook bouwen. Hoe kunnen we deze kracht positief inzetten? Sassen: “Art can tell a tale that can not be narrated by science yet”.
Filosoof Henk Oosterling (Erasmus Universiteit) reflecteerde op het verhaal van Sassen. Ook hij vindt dat we een nieuwe manier van denken nodig hebben: van ‘piramide-denken’ naar netwerkdenken. Volgens Oosterling kan kunst de politiek inspireren: verbeelding stelt ons in staat om oplossingsgericht te denken. Hij benadrukte belang van ‘21st Century skills’ (zoals bijvoorbeeld creativiteit, media-geletterdheid, en probleem oplossend vermogen) voor de ontwikkeling van cultureel burgerschap.

VERSLAG PARADISODEBAT BINNENKORT OP DEZE SITE