29 augustus 2016

De lobby van de afgelopen periode

In de afgelopen weken zijn – mede naar aanleiding van de besluiten van het Fonds Podiumkunsten – de Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten een gezamenlijke actie richting minister en Tweede Kamer gestart om op korte termijn een oplossing te vinden voor de dreigende schade, niet alleen in de podiumkunsten en de festivals (disciplinebreed), maar ook bij de beeldende kunst en de creatieve industrie.

Zowel de minister als de cultuursector als de stedelijke regio’s zijn het erover eens dat een herstructurering van het bestel nodig is. Men wil daar, zo snel mogelijk na afronding van de huidige cultuurnotaperiode, de discussie over aangaan. Maar om te voorkomen dat die discussie straks op een gemankeerde manier moet worden gevoerd, zijn nu extra investeringen nodig.

Welke stappen zijn gezet?

> Kunsten ’92 heeft begin juni, met het oog op de verkiezingen in 2017, de agenda ‘Cultuur werkt voor Nederland’ de wereld ingestuurd. Alle programmacommissies en alle Eerste en Tweede Kamerleden hebben deze agenda fysiek en digitaal ontvangen. De agenda, die breed is afgestemd met het culturele veld, betoogt dat voor een toekomstbestendige cultuursector minimaal 70 tot 100 miljoen euro nodig is.

> In onze brieven hebben wij steeds aangegeven dat met ingang van 2017 ook voor de volgende cultuurnotaperiode extra middelen nodig zijn: de sector is in transitie en er worden voorbereidingen getroffen voor een herstructurering van de sector. Voorkom dat, vanwege de tekorten die er nu zijn, wezenlijk bouwstenen uit de culturele infrastructuur wegvallen. En dat dit gebeurt nog voordat een herstructurering kan worden ingezet.

> De FC, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten hebben onlangs een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste prioriteiten op dit moment voor de gehele kunstsector. In totaal is op korte termijn 24 miljoen euro nodig om sluiting van instellingen in de podiumkunsten en de beeldende kunst te voorkomen en om enkele andere urgente knelpunten op te lossen.

> Vele brieven zijn inmiddels geschreven, vanuit het culturele veld maar ook vanuit regio’s en gemeenten: van de G4-gemeenten; van de Kunst van Brabant; van Leeuwarden Culturele Hoofdstad; van de BIS-theatergezelschappen en vanuit Haarlem (Toneelschuur en Philharmonie Haarlem). De brieven treft u onderaan dit bericht.

> Inmiddels heeft een gesprek met de minister plaatsgevonden, waarin de gezamenlijke organisaties de noodzaak tot deze extra investering hebben benadrukt.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Brief van G4 over Podiumkunsten
Brief van de Kunst van Brabant
Brief van Culturele Hoofdstad Leeuwarden
Brief van BIS theatergezelschappen
Brief van Haarlemse instellingen over middenveld podiumkunsten