1 december 2015

Ministers ontraden amendement PvdA en VVD

Op 1 december, daags na het debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting 2016, hebben de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Bussemaker (OCW) een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hiermee reageren zij op de amendementen van de Kamerleden Monasch (PvdA) en van Veen (VVD). De amendementen stellen voor de begroting van het gemeentefonds, beheerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën, met € 13,5 miljoen te verlagen en de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met € 13,5 miljoen te verhogen. Conclusie van de brief is dat beide ministers het amendement ontraden.

Lees hier de brief:

Brief Plasterk en Bussemaker 1dec 2015 aan TK ivm amendement Monasch en van Veen