1 december 2015

Reactie VNG op amendement PvdA en VVD

De VNG heeft op 1 december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (aan de vaste Kamercommissies Binnenlandse Zaken en OCW), met een oproep om op donderdag 3 december a.s. tegen het amendement te stemmen van PvdA en VVD, waarin wordt voorgesteld om 13,5 miljoen uit het Gemeentefonds te nemen. Dit zou een stopzetting betekenen van de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving aan de G36. Lees de brief van de VNG:

Brief VNG aan VC OCW&BZK over amendementen Cultuur 1 dec 2015