5 juli 2019

Moties Kamerdebat cultuur

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) op donderdagavond 4 juli hebben Kamerleden vijftien moties ingediend. In de vroege ochtend van 5 juli is daarover gestemd.

AANGENOMEN MOTIES

Beloning vertalers Motie_van_de_leden_Ellemeet_en_Asscher

Filmfonds NPO OCW Motie_van_de_leden_Ellemeet_en_Westerveld

Fotografisch erfgoed Motie_het_lid_Geluk-Poortvliet_c.s.

Geograf spreiding Motie_van_de_leden_Aartsen_en_Geluk-Poortvliet

Gratis bibliotheek tot 1 jr Motie_van_de_leden_Asscher_en_Ellemeet

Heffingen Motie_van_het_lid_Belhaj_c.s

Leesbevordering in CmK Motie_van_het_lid_Ellemeet_c.s

Muzikaal erfgoed Motie_van_het_lid_Geluk-Poortvliet

Onderzoek kosten FPC hele sector Motie_van_het_lid_Asscher_c.s

Onderzoek Motie_van_de_leden_Belhaj_en_Ellemeet

Ontwikkelinstellingen en fondsen Motie_van_de_leden_Ellemeet_en_Asscher

Vrijwilligers Motie_van_het_lid_Aartsen

 

VERWORPEN MOTIES

Bezuiniging fpk Motie_van_het_lid_Kwint_c.s

Zeggenschap cultuurbeleid Motie_van_het_lid_Kwint

Zeggenschap cultuurbeleid Motie_van_het_lid_Kwint