5 juli 2019

Position papers voor Hoorzitting in de Kamer

Op donderdag 20 juni 2019 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek (Hoorzitting) plaats over de Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024 van minister van Engelshoven. Hierbij waren de cultuurwoordvoerders aanwezig. In vijf rondes waren vertegenwoordigers uit de cultuursector uitgenodigd om in te spreken en vragen te beantwoorden. Zij hebben allen van te voren hun inbreng (position papers) aan de Tweede Kamer gestuurd:

Cultuur+Ondernemen

FC via Cultuurconnectie

Fonds Cultuurparticipatie

IPO

KB

KIEN

Kunsten ’92

Kunstenbond

Mondriaanfonds

MRA

Museumvereniging

NAPK

NL Dansdagen

Popcoalitie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

VNG

VSCD VNPF VVP