16 maart 2020

Nieuwsbericht Steun voor culturele en creatieve sector

Gang van zaken sinds donderdagavond 12 maart 2020 

Zoals eerder gemeld heeft de Tweede Kamer op donderdag 12 maart een motie aangenomen waarin de Kamer het kabinet verzoekt om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen.

Op vrijdag 13 maart heeft de minister van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief schrijft zij onder meer ‘dat de instellingen de ontwikkelingen en richtlijnen nauwgezet volgen. De belangen en zorgen van deze sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, ben ik in overleg met de minister van Financiën over hoe we deze motie het beste kunnen uitvoeren.’

Ook op vrijdag heeft Kunsten ’92 een eerste taskforce samengesteld. In het weekend is namens de hele sector, inclusief de beroeps en brancheverenigingen, gewerkt aan een voorstel voor een plan van aanpak. Het gaat hierbij niet alleen om de opzet en uitvoering van een steunpakket, maar ook om de systematiek van inventariseren wat er nodig is om de gevolgen voor de sector op te vangen.

Maandagochtend vroeg was algemeen secretaris Marianne Versteegh van Kunsten ’92 op het NOS Radio 1 Journaal.

In de ochtend gevolgd door crisisberaad bij Kunsten ’92 met een aantal betrokken partijen (conference call, vanwege coronarichtlijnen). Specifieke aandachtsgebieden culturele en creatieve sector:
> Uitvoerend kunstenaars, flexwerkers, gezelschappen en producenten – op de speelplekken en in musea – zien al hun inkomsten per direct wegvallen. Dit komt doordat musea, (pop)podia, theaters en festivals, zowel binnen als buiten de gesubsidieerde sector, hun deuren hebben gesloten en alle activiteiten hebben stilgelegd. Bovendien zal de voorverkoop van komend seizoen waarschijnlijk enorm teruglopen.
> Ook monumenten die als speelplek fungeren lijden verlies. Dit betreft bijvoorbeeld concerten die in kerken, kastelen en buitenplaatsen hadden moeten plaatsvinden.
> Culturele schoolactiviteiten worden geannuleerd nu ook de scholen sluiten. Werk in de amateursector valt per direct weg, zodat duizenden docenten en professionals die als zzp’er werken in alle kunstdisciplines geen inkomsten hebben.
> Fotografen, contentproducenten, vormgevers, architecten en andere creatieven zien hun omzet drastisch teruglopen of geheel wegvallen.
> Internationale samenwerkingsverbanden en inkomsten uit internationale tournees of activiteiten van gezelschappen en kunstenaars vallen weg.

De schade op korte termijn in de culturele sector wordt op dit moment in beeld gebracht. De beroepsverenigingen en brancheorganisaties zullen op korte termijn een eerste inventarisatie kunnen overleggen van de hiervoor genoemde onderdelen van de sector.

Het ministerie van OCW is direct na het aannemen van de motie door de Kamer aan de slag gegaan en heeft sinds donderdagavond doorgewerkt om voorbereidingen te treffen voor het steunpakket, dat zo snel mogelijk van start moet gaan. Bovendien werd een overleg met minister van Engelshoven ingepland met vertegenwoordigers vanuit de sector. Dat heeft vandaag om 13 uur plaatsgevonden. De minister heeft tijdens dat overleg aangegeven dat zij een steunpakket wil dat snel en eenvoudig kan opereren en dat begrijpelijk is voor iedereen. Verder is afgesproken om ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande regelingen. Meer informatie volgt uiteraard.

Tegelijkertijd is er een enorme golf van initiatieven op gang gekomen vanuit de culturele en creatieve sector en vanuit het publiek: allerlei vormen van oplossingen, solidariteit, hulp en reacties.

Binnenkort berichten wij u nader en kunnen wij de tekst verspreiden die nu is opgesteld en die als brief naar het kabinet zal worden gestuurd.