10 januari 2013

NOORDERSLAG Panel

GEMEENTELIJK PROVINCIAAL POPBELEID PRESENTEERT:

WAT IS DE WAARDE VAN POP?

DONDERDAG 10 JANUARI 2013 DE OOSTERPOORT, C10 13:30 – 14:30

 

 

 

 

 

 

 

Popcultuur is sterk verbonden met jeugdcultuur. Het vormt vaak een verbindend element tussen verschillende delen in de cultuur. Popcultuur is meer dan alleen popmuziek. Deze innovatieve cultuur maakt deel uit van, of is terug te vinden in games, grafische vormgeving, e-cultuur, beeldende kunst, film, theater, theaterdans en literatuur. Daarnaast kent het beleid voor popcultuur raakvlakken met ruimtelijke ordening, cultuur, economie (citymarketing), toerisme, onderwijs en integratie. Voor de cultuur geldt, net zoals bijvoorbeeld bij sport, dat er zonder brede basis, zonder circuit, geen mogelijkheid tot excelleren is. Het bevorderen van een pop-culturele infrastructuur is een kerntaak van gemeenten. Wat is er allemaal nodig om deze stevige ambitie waar te maken? Wat kunnen en moeten de podia daarin zelf doen en wat mogen ze verwachten van hun branchevereniging en koepelorganisaties? En last but not least: waar moet of kan de gemeente een bijdrage leveren?

Moderator: Hans Onno van den Berg (Strategie & Bedrijfsontwikkeling in kunst en cultuur, NL)
Hans Onno van den Berg was directeur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. De VSCD is een brancheorganisatie van 165 schouwburgen, concertgebouwen en festivals in Nederland. In 2011 richtte hij zijn eigen advies- en strategiebureau op.

Dig Istha (Wethouder Groningen, NL)
Dig Istha is wethouder voor de PvdA in Groningen. Eerder was hij onder meer interim-directeur Communicatie van het Ministerie van VROM, directeur Voorlichting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en directeur Corporate Communicatie bij de KLM.

Gerard van Klaveren (gemeente Weststellingwerf /Friesland Pop, NL)
Gerard van Klaveren is sinds 2005 burgemeester van de Nederlandse gemeente Weststellingwerf en sinds 2003 honorair consul van IJsland. Eerder was hij gedeputeerde van de provincie Friesland en fractievoorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Opsterland. In 2000 richtte hij de Stichting Erfgoed Muskee op en in 2009 de Stichting Liet International. Deze stichting organiseert songfestivals voor liederen gezongen in Europese minderheidstalen.

Jet de Ranitz (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten/Kunsten ’92, NL)
Jet de Ranitz is voorzitter van het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De Ranitz is daarnaast voorzitter van Kunsten ’92 en van het kernteam creatieve industrie van de Amsterdam Economic Board. Ook was zij voorzitter van de jury van de Amsterdamprijs 2012 en heeft zij zitting in het landelijk Comité van Aanbeveling van Oktobermaand Kindermaand. De Ranitz is tevens lid van het dagelijks bestuur van SURF en van de selectiecommissie van het Fonds Podiumkunsten.

Jeroen van de Wiel (Paard van Troje Paard/bestuurslid VNPF, NL)
Jeroen van de Wiel is directeur van het Haagse poppodium Paard van Troje. Verder is hij bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), dat de collectieve belangen behartigt van de poppodia en -festivals van Nederland. Eerder was hij directeur van het stadstheater/filmhuis De Fransche School in Culemborg.

Lees hier het door DSP gepresenteerde rapport Pop met Beleid 2.0: de Waarde van Pop.

Buma Cultuur        Kunsten '92         POPnl         V.V.E.M.      VNPF