KUNSTEN2030

Kunsten ’92 is in januari 2021 gestart met het project KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector.

De coronacrisis legt de onderliggende mechanismen van de cultuursector meer dan ooit bloot. Bovendien keken we uit naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Nu is het moment om samen te reflecteren op het huidige kunst- en cultuurbeleid. Is dit het stelsel dat de culturele en creatieve sector het best laat floreren? Hoe ziet een duurzaam en robuust stelsel eruit? Waar willen we naartoe groeien? En (hoe) wijkt dat af van wat er nu is?

Er zijn al meerdere initiatieven ontstaan vanuit verschillende hoeken van de culturele en creatieve sector. Als vereniging wil Kunsten ‘92 graag een waardevolle bijdrage leveren aan het gesprek dat nu op meerdere plekken wordt gevoerd over het herijken van het cultuurbestel. Wij doen dit met de lancering van dit project en we zien ons als ‘chauffeur van de bus’, waarin de verscheidenheid aan huidige gesprekken samen komen en waar we samen richting aan geven.

We werken toe naar een aantal voorstellen voor nieuwe richtingen om in te slaan, bedoeld voor de sector, de politiek en de beleidsmakers. Hier wordt een aantal ideeën neergelegd om het bestel anders in te richten, en over hoe we met elkaar samenwerken. De voorstellen zijn nadrukkelijk bedoeld om het debat open te gooien, om diverse agenda’s te voeden, en om nieuwe vergezichten te tonen waar nog niet aan gedacht is.

Lees hieronder verder over het proces, en informatie over hoe ook mee te doen aan de verkenning.

Op 17 november 2021 hebben we een tussentijdse presentatie gegeven over het project, kijk deze hier terug:


KUNSTEN2030 is een initiatief van Kunsten ’92.

Projectleider is Pien van Gemert, pien@kunsten92.nl, 06 17070605.