14 september 2020

Overzicht acties Kunsten ’92 tegen bezuiniging Fonds Podiumkunsten

Op deze pagina staan alle brieven, nieuwsbrieven en acties waarin Kunsten ’92 (vanaf juni 2019) ingaat op de verschuiving van de € 8,6 miljoen uit het Fonds Podiumkunsten en desastreuze gevolgen daarvan. Vele van deze initiatieven zijn tot stand gekomen in samenwerking met of ondersteund door de NAPK, de Creatieve Coalitie en Platform Aanvang!.

2019


24 juni 2019

Kunsten ’92 stuurt een reactie op de Uitgangspuntenbrief van de minister. Zie pagina 3:
‘Wij roepen de Tweede Kamer op om dit te corrigeren: er moet opnieuw € 8.6 miljoen
worden toegevoegd aan de begroting van het Fonds Podiumkunsten voor productie en afname’.
Reactie Kunsten ’92 op Uitgangspuntenbrief


9 november 2019

Oproep van Kunsten ’92 aan de gehele achterban:
‘Mail de Kamerleden en voorkom kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten! En komt allen naar het Begrotingsdebat cultuur in de Tweede Kamer op 18 november.’
Oproep


11 november 2019

Kunsten ’92 stuurt een brief in aanloop naar het Tweede Kamerdebat op 18 november. Zie pagina 3:
Kunsten ’92 sluit zich daarom aan bij de oproep vanuit de sector om deze ingreep in het Fonds Podiumkunsten ongedaan te maken.’
Brief Kunsten ’92 TK debat 18 november 2019


11 november 2019

Nieuwsbrief Kunsten ’92 | Cultuursector op de bres voor podiumkunsten:
Afgelopen voorjaar werd bekend dat het Fonds Podiumkunsten (FPK) vanaf 2021 wordt gekort met 8,6 miljoen euro per jaar. De verwachting is dat het Fonds dan nog maar 50 tot 60 gezelschappen en ensembles meerjarig zal kunnen financieren. Nu zijn dat er 113.’
Nieuwsbrief Kunsten ’92


26 november 2019
Nieuwsbrief Kunsten ’92 | Aangenomen moties na Tweede Kamerdebat cultuur.
‘O.a. aangenomen: Motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van de verschuiving van het budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS.’
Nieuwsbrief Kunsten ’92


2020


25 juni 2020

Kunsten ’92 stuurt een brief in aanloop naar het Tweede Kamerdebat op 29 juni 2020. Zie pagina 3:
‘De korting van € 8.6 miljoen op het budget van het Fonds Podiumkunsten zal, naast de crisis, de grootste oorzaak zijn van een groot verlies aan goede functionerend en divers aanbod, vernieuwing, spreiding en kwaliteit.’
Brief Kunsten ’92 TK debat 29 juni 2020


21 augustus 2020

Nieuwsbrief Kunsten ’92 | De culturele en creatieve sector in actie richting Prinsjesdag | En Brandbrief Podiumkunsten
Nu de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van het Fonds Podiumkunsten en van de grote gemeenten bekend zijn, wordt duidelijk dat er ook nog eens grote gaten dreigen te vallen in het podiumkunstenbestel.’
Nieuwsbrief Kunsten ’92


7 september 2020

Bijeenkomst | Gesprek met de cultuurwoordvoerders | Kunsten ’92 NAPK NL Theaterfestival Platform Aanvang!
‘Anderzijds zijn er voor de periode 2021 – 2024 ook zorgen: uit de adviezen van het Fonds Podiumkunsten is een grote lijst met positief beoordeelde instellingen gerold waar niet genoeg geld voor is.’
Bijeenkomst met politici