14 januari 2022

PERSBERICHT | Nauwelijks versoepeling voor de cultuursector

Met uitzondering van kunst- en cultuurbeoefening blijft de gehele cultuursector nog zeker tot 25 januari a.s. op slot. Dat heeft het kabinet vanavond bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor de mentale gezondheid ontbreekt volledig in de besluitvorming.

In het verlengde van de terechte openstelling van sportbeoefening mag er gelukkig vanaf zaterdagochtend 15 januari wel weer volop worden lesgegeven in de cultuurcentra en muziekscholen. Het kabinet trekt daar één lijn met binnensport, zoals eerder ook toegezegd: het mag weer, maar zonder publiek en boven de 18 jaar met een Coronatoegangsbewijs. Dat is verheugend nieuws voor de vele kunstbeoefenaars, van jong tot oud, in het hele land.

Musea blijven dicht

Winkels, warenhuizen en bouwmarkten – commerciële doorstroomlocaties – mogen vanaf zaterdagochtend weer openen zonder beperkingen, maar culturele doorstroomlocaties, zoals musea, monumenten en presentatieinstellingen, moeten hun deuren gesloten houden. Dit valt niet uit te leggen. Hier trekt het kabinet dus niet één lijn. De Taskforce culturele en creatieve sector benadrukt nogmaals dat er stevige protocollen gelden in de sector en dat er sinds het uitbreken van de coronacrisis nooit sprake is geweest van een toename van besmettingen door bezoek aan museum of monument (en overigens ook niet in theaters, concertzalen en bioscopen). Wij roepen Tweede Kamer en kabinet op om het gelijkheidsbeginsel te laten gelden en ook de culturele doorstroomlocaties per direct te heropenen!

Routekaart voor heropening van de gehele culturele en creatieve sector

De taskforce roept het kabinet opnieuw op tot een heldere routekaart voor heropening van de hele cultuursector. Het volgende ‘weegmoment’ is op dinsdag 25 januari a.s. Het kabinet gaf tijdens de persconferentie aan dat het daarbij eerst naar de cultuursector (en de horeca) zal kijken. Wij roepen het kabinet op om ruim voorafgaand aan dat moment voldoende duidelijkheid te bieden. Dit ook om de sector op z’n minst de gelegenheid te geven om te anticiperen op heropening.

Een aanpak met als uitgangspunt ‘veilig openblijven’ is dringend nodig. Een (middel)lange termijnstrategie met – afhankelijk van het stadium – voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen kan niet langer uitblijven. Directe koppeling van deze maatregelen aan toereikende financiële steun is daarbij onontbeerlijk, zowel voor organisaties als makers/zzp’ers.

Acties

Door tal van artiesten en organisaties worden op dit moment acties en petities georganiseerd om het belang van kunst en cultuur voor onze samenleving te benadrukken en om spoedige heropening te bepleiten. Houd onze informatiekanalen in de gaten en doe ook mee!