19 oktober 2010

Reactie op brief G9: niet kiezen tussen twee zware maatregelen

Ten onrechte is de brief van de G9 aan de nieuwe staatssecretaris voor cultuur Halbe Zijlstra geïnterpreteerd als een pleidooi om te kiezen voor of BTW-verhoging of  de bezuiniging op cultuur. Dit schrijft de vereniging in haar reactie op de brief die zij voortreffelijk noemt.

PERSBERICHT

19 oktober 2010

In een voortreffelijke brief van de 9 grote gemeenten waarschuwen de wethouders van die gemeenten voor de gevolgen die een rigoureuze verlaging van de overheidsuitgaven voor cultuur zal hebben voor de betekenis van cultuur voor de samenleving. De kunstwereld voelt zich gesteund door deze opstelling van de negen grote gemeenten.

De formulering in de brief blijkt echter ten onrechte de indruk te wekken dat de negen gemeenten bij voorbaat al in de onderhandeling zijn gegaan met het Kabinet door voor te stellen óf €200 mln bezuinigen òf af te zien van verhoging van het BTW-tarief voor de podiumkunsten en beeldende kunst. Naar nu blijkt was dat geenszins de bedoeling. De 9 gemeenten stellen dat 200 miljoen bezuinigen èn een BTW-verhoging aan de kassa op meerdere fronten leidt tot negatieve gevolgen die in tegenspraak zijn met de uitgangspunten voor cultuur in het regeerakkoord.

De precieze gevolgen van het één noch het ander is op dit moment bekend, dus het zou ook buitengewoon onverstandig zijn om op dit moment die keuze te willen maken.

Kunsten 92 begrijpt dat bij een vermindering van de overheidsuitgaven in het algemeen kunst en cultuur niet ontzien kunnen worden. De combinatie van maatregelen en bezuinigingen zoals nu in het Regeerakkoord aangekondigd leidt echter tot verregaande en ongecontroleerde aantasting van de culturele infrastructuur en dat is buitengewoon schadelijk. Elke vermindering van overheidsuitgaven voor kunst en cultuur zal altijd in samenhang moeten worden bekeken.

Kunsten ’92 vindt het verstandig dat de G9 een commissie willen inrichten om de staatssecretaris te adviseren over een aanpak die recht doet aan de belangen die op het spel staan. Gelet op het brede belang van kunst en cultuur voor het leefklimaat en de economische ontwikkeling, verwacht Kunsten’92 dat deze commissie een brede samenstelling zal hebben, waar ook het kunstenveld direct in zal zijn vertegenwoordigd.

————-

Brief G9 aan Halbe Zijlstra over bezuinigingen 18 oktober 2010
Cultuurpolitieke agenda G9