16 januari 2010

Reader Gemeentelijk cultuurbeleid

Annemarie Koopman interviewde ten behoeve van het symposium over gemeentelijke
cultuurpolitiek dat op 18 januari gehouden werd een 25 tal organisaties.
Tezamen levert dit een divers beeld op van de belangrijkste kwesties die er op dit
moment spelen in de verschillende sectoren.

Inhoudsopgave

Ruimte en identiteit
Tom van Gestel – Stichting Kunst in de Openbare Ruimte 4
Dirk Bergvelt - Architectuur Lokaal 6
Flip ten Cate - Federatie Welstand 9
Karel Loeff – Heemschut 14
Arno Boon - BOEi 17
Caroline Leeflang - VOIA 19
Siebe Weide – Nederlandse Museumvereniging 21
Jacobus Trijsburg – LCM 23
Andries Ponsteen – Erfgoedhuis Zuid-Holland 26

Participatie en Burgerschap
Appie Alferink – ZIMIHC 29
Ap de Vries – Kunstconnectie 31
Ineke Strouken – Nederlands Instituut voor Volkscultuur 33
Francien van Bohemen -Vereniging van Openbare Bibliotheken 36
Toos Bastiaansen – OLON 39
Fred van Kan - KVAN 41
Peter de Jong – NVBA 43

Podia, productie en innovatie
Hans Onno van den Berg – VSCD 47
Berend Schans – VNPF 49
Ted Chiaradia – Nederlands Filminstituut 52
Mieke Conijn – Kunstenlab 55
Lineke Burghout en Marc Altink – NAPK 58
Dingeman Kuilman – Premsela 60
Tonny Holtrust – ArtEZ 62
Chris Bouma – SKAR 65
Leo Swinkels – Kultureel Overleg Maastricht 68
Reader gemeentelijk cultuurbeleid