24 november 2009

Discussiebijeenkomst Bijlmer Parktheater

Op 24 november 2009 organiseerde Kunsten ’92 in het pas geopende Bijlmer Parktheater een openbaar debat en voorafgaand een algemene ledenvergadering. Het verslag is onderaan deze pagina te downloaden.

PROGRAMMA
15.00 – 16.00 ALGEMENE LEDENVERGADERING (besloten)

16.15 – 18.00 OPENBAAR GEDEELTE
Na een welkomstwoord door Ernestine Convalius, directeur van het Bijlmer Parktheater wordt onder leiding van Ad ‘s-Gravesande gediscussieerd over de volgende onderwerpen:

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ en de beoordelingssystematiek
Korte samenvatting van de kernproblemen en kritiekpunten
Inhoudelijke en financiële gevolgen van juridisering: George Lawson (directeur-bestuurder NFPK+)
De blik van een relatieve buitenstaander: Monica Bremer (advocate en universitair docente Kunst, recht en publieke/private financiering aan de UvA)

Cultuur, bestuur en infrastructuur
Toelichting: Bart Drenth (voorzitter commissie Drenth)
De nieuwe kunstenplansystematiek van Amsterdam: Max van Engen (hoofd Kunstzaken gemeente Amsterdam)
Commentaar: Ellen Walraven (directeur debatcentrum De Balie, Amsterdam)

Zie ook:
– Rapport commissie Drenth Cultuur, bestuur en infrastructuur – een inventarisatie van de gevolgen van de stelselwijziging (oktober 2009)
– Voorstel College B&W Amsterdam ‘De nieuwe kunstenplansystematiek’ (10 november 2009)|
-Stevijn van Heusden – ‘Laat kunst beoordelen door enkele personen’ (Volkskrant Forumpagina 3 september 2009)

De kredietcrisis en het politieke klimaat
De effecten van de kredietcrisis: (Kees Weeda, secretaris Raad voor Cultuur)
Het politieke klimaat en het draagvlak voor kunst en cultuur
Verslag discussiebijeenkomst Bijlmer Parktheater 24 november 2009
12 punten initiatiefgroep vernieuwing kunstbeoordelingssysteem