8 mei 2018

Brief van Regiegroep Arbeidsmarktagenda aan de minister

Brief Regiegroep Arbeidsmarktagenda aan minister van Engelshoven 3 mei 2018

De Regiegroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector heeft aan de minister van OCW een brief gestuurd over de voortgang en het vervolg van de Arbeidsmarktagenda. In de brief staat aan welke agendapunten nu wordt gewerkt en wat reeds behaalde resultaten in 2018 zijn. De Regiegroep geeft ook aan welke investeringen ná dit jaar en in de volgende cultuurnotaperiode nodig zijn om de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector goed uit te voeren en dus de culturele arbeidsmarkt te versterken. De minister kan vervolgens de Tweede Kamer informeren.

1 reactie

Reacties zijn gesloten.