16 juni 2020

Brief aan Tweede Kamer over cultuuronderwijs en corona

Brief Kunsten 92 aan Kamercommissie Onderwijs 15 juni 2020

Op 17 juni debatteert de Tweede Kamer over de gevolgen van de coronacrisis voor het primair en voortgezet onderwijs. Kunsten ’92 zou van de minister willen horen hoe in deze buitengewone omstandigheden toch een volwaardig lespakket aan onze jongeren kan worden aangeboden met culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten.

Immers, tijdens de lockdown is er weliswaar digitaal aanbod vanuit de culturele sector gratis beschikbaar gesteld en hebben CKV- en kunstvakdocenten zelf een creatieve invulling gegeven aan het vak. Toch missen zij nu de expertise van makers en het aanbod van culturele activiteiten dat ze zelf niet in huis hebben. In de beperkte tijd dat leerlingen op school zijn, wordt er weinig tot geen tijd ingeroosterd voor de kunstvakken en CKV. Het onderwijs verwacht dat dit ook na de zomervakantie nog het geval kan zijn. Kunst(vak)docenten zijn onzeker over wat er wel en niet kan in het nieuwe schooljaar.

Het protocol van het RIVM of de po- en vo-raad zegt nergens dat een school geen culturele instelling, workshop of kunstenaar kan uitnodigen of bezoeken. In goed overleg is er dus heel veel mogelijk. Maar daarvoor moet de onderwijs-instelling ook de ruimte geven aan de CKV- en kunstvakdocenten om samen met de culturele sector tot een passende oplossing te komen.

Juist nu de wereld zich op een schakelpunt in de geschiedenis bevindt als het gaat om de coronacrisis, om privacy, om racisme, om democratie, moet onderwijs duiding kunnen geven en is cultuuronderwijs daarin een belangrijke waarde om dat betekenisvol te doen.