2 juni 2020

Brieven van de taskforce culturele en creatieve sector

Brief aan de minister van OCW over steunpakket culturele en creatieve sector 17 maart 2020

Brief aan kabinet taskforce cultuur 30 maart

Brief taskforce aan minister SZW Tussen wal en schip

Brief 27 april 2020 taskforce culturele creatieve sector TK debat 28 april 2020

Brief Taskforce Culturele en Creatieve Sector 11 mei tbv Kamerdebat EZK 18 mei 2020

Brief taskforce culturele creatieve sector VNG aan min BZK Ollongren 12 mei 2020

Reactie taskforce culturele en creatieve sector op tweede steunpakket 26 mei 2020

Brief taskforce Herstelplan voor culturele en creatieve sector 24 juni 2020

Brief Taskforce culturele en creatieve sector aan kabinet 21 sep 2020

Brief-collectieve-vrijstelling-culturele-gelegenheden-29-sep-2020

Brief Taskforce over capaciteitsbeperkingen 5 okt 2020

Brief taskforce aan minister Koolmees inzake NOW1 2 nov 2020

Brief 19 nov van Taskforce aan Tweede Kamer voor WGO cultuur 23 nov 2020

Brief Taskforce culturele en creatieve sector aan fractievoorzitters 12 januari 2021

Brief Taskforce culturele en creatieve sector aan Kamer over de uitbreiding steunpakket 27 jan 2021 B