2 juni 2020

Amendementen cultuur|corona voor Tweede Kamerdebatten juni 2020

_het_lid_Asscher_over_extra_middelen_voor_het_niet-gesubsidieerde_deel_van_de_culturele_sector._

Amendement_van_het_lid_Asscher_over_middelen_ter_compensatie_voor_het_kwijtschelden_van_huur

Amendement_van_het_lid_Asscher_over_middelen_voor_een_innovatiefonds

Amendement_van_het_lid_Asscher_over_middelen_voor_een_regeling_voor_freelancers_en_zzp’ers