7 maart 2023

Bijeenkomst: Transforming Institutions

Transforming Institutions: een pleidooi voor de positieversterking van onderzoek in de kunsten

*De bijeenkomst is nu terug te kijken via Youtube.

De Jan van Eyck Academie verwelkomt leden en genodigden van Kunsten ’92 in Maastricht op 14 april 2023 om 15.00. Hicham Khalidi, directeur van de Jan van Eyck Academie, en Liesbeth Bik, voorzitter van de Akademie van Kunsten, geven een voordracht, waarna kunstenaar Antye Guenther vertelt over haar PhD-onderzoek. Anne Breure, covoorzitter van Kunsten ’92, reflecteert op de voordrachten, ook in het kader van de bredere discussie rondom de herziening van het cultuurstelsel en de langere termijnvisie KUNSTEN2030. Aansluitend vindt een gesprek plaats met de aanwezigen.

In deze tijd van klimaatinstorting en elkaar opstuwende crises op sociaal-maatschappelijk, geopolitiek, economisch en cultureel vlak, wordt de roep om een fundamentele, systemische omwenteling steeds luider. Een transformatie in ons denken en doen is onvermijdelijk en de betekenis van kunst en cultuur in dit transformatieproces dienen we op waarde te schatten.

Onderzoek in de kunsten – de vernieuwende concepten en uitdrukkingsvormen, de transformerende denkbeelden die zich daar aftekenen ­- vinden hun weg van de onderstroom naar de mainstream van het maatschappelijk debat. Kennisvergaring, beeldverruiming en innovatieve inzichten beginnen daar, aan de basis.

De Jan van Eyck Academie pleit voor meer slagkracht voor artistiek onderzoek en dit in relatie tot de transitievraagstukken van onze tijd. De Akademie van Kunsten onderstreept dit pleidooi en heeft hierover een brief gestuurd aan minister Dijkgraaf van OCW.