8 maart 2023

Brief Kunsten ’92 aan Kamer over investeringsverplichting voor streamingsdiensten

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat toeziet op de invoering van een investeringsverplichting voor streamingsdiensten ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. Deze investeringsverplichting is cruciaal voor de duurzame versterking van de pluriformiteit, diversiteit, kwaliteit en zichtbaarheid van films, documentaires en series van eigen bodem én de positie van de onafhankelijke producenten en makers die deze producties maken.

Kunsten ’92 heeft de Kamer daarover een brief gestuurd. Er is actie nodig om in Nederland – ook op de lange termijn – een divers, pluriform en herkenbaar onafhankelijk aanbod over de wereld om ons heen te borgen. Daarbij hoort een faire productie- en exploitatieketen waarin alle partijen in de keten een fair share leveren om het aanbod van Nederlandse films, documentaires en series gericht en over de hele linie te versterken.

Kunsten ’92 onderstreept de aandachtspunten die de collectieve Nederlandse productiesector in diverse oproepen naar voren heeft gebracht om de duurzame impact van de investeringsverplichting te borgen:

• verlaag de omzetdrempel naar maximaal 2 miljoen euro.

• schrap de mogelijkheid om de investeringsverplichting over twee jaar te verrekenen.

• bepaal wettelijk dat de investeringsverplichting volledig (100%) aan onafhankelijke producties en producenten moet worden besteed.

Lees HIER de volledige brief van 8 maart 2023.