14 november 2022

WGO Cultuur 14 november: moties, brief Kunsten ’92 en stenoverslag Kamer

Lees HIER de stemmingsuitslagen van de moties.
Lees HIER het ongecorrigeerde (steno) verslag van het Kamerdebat (WGO) Cultuur van 14 november jl.

De cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer ontvingen op 9 november van Kunsten ’92 een aantal vragen, die zij mee kunnen nemen in hun inbreng bij het begrotingsdebat cultuur (WGO Cultuur) aanstaande maandag 14 november 2022 in de Tweede Kamer. Hiermee reageert Kunsten ’92 onder andere op de Meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit’ van staatssecretaris Uslu.

Energieprijzen en inflatie
De grootste zorg op ligt dit moment bij de stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie. Culturele organisaties zijn niet goed in staat om deze op te vangen omdat de reserves laag zijn en het doorberekenen van deze kosten in de prijzen niet mogelijk is. De staatssecretaris gaf laatst in de Volkskrant aan dat er compensatie komt, maar wij zijn nog niet gerust op de invulling en uitwerking hiervan. Een groot deel van het culturele veld lijkt niet geholpen te worden. De vraag aan de staatssecretaris luidt dan ook waar de compensatie van de kostenstijgingen uit bestaat. En daarnaast hoe zij kan waarborgen dat deze compensatie ook gemeenten in staat stelt om zorg te dragen voor de lokale culturele infrastructuur.

Verankering van de zorgplicht bij lagere overheden
Wij vinden het van groot belang dat iedere Nederlander zijn creatieve talenten kan ontwikkelen en onbelemmerd toegang heeft tot een zo breed mogelijk palet aan cultuurervaringen, zowel fysiek als digitaal. Het beoefenen en beleven van kunst, erfgoed en media is immers een grondrecht. Nu er voor bibliotheken een verankering van de zorgplicht bij lagere overheden in zicht lijkt, is onze vraag hoe de staatssecretaris haar verantwoordelijkheid voor de publieke toegankelijkheid van de lokale culturele voorzieningen gaat vormgeven.

Arbeidsmarkt
We zijn blij met de impulsen voor de verbetering van de arbeidsmarkt. Om tot een gezonde arbeidsmarkt te komen is het echter van groot belang dat er naast inhaalslagen om het verleden te repareren, ook indexatie van meerjarensubsidies én indexatie van projectsubsidies komt. Aangezien de reservering voor fair pay (€ 34,1 miljoen) is gebaseerd op pre-corona onderzoekscijfers, wil Kunsten ’92 graag weten wanneer actualisatie van de meerkosten van eerlijke beloning plaatsvindt.

Toekomstig cultuurbestel
Ook hierover geeft Kunsten ’92 vragen mee aan de Kamerleden, in reactie op de recente brief van de staatssecretaris ‘Toekomst culturele basisinfrastructuur’. Daarin geeft zij aan dat zij de komende maanden met alle betrokkenen aan de slag gaat om een breed gedragen vernieuwingsagenda op te stellen. De vraag aan de staatssecretaris is of zij een uitgewerkt procesvoorstel kan toezeggen, met daarin toegelicht wat zij nú wil oppakken en wat zij in een volgende periode wil realiseren. Kunsten ’92 heeft onlangs uitgebreider op deze stelselbrief gereageerd, waarbij we aanbevelingen doen om daadwerkelijk tot vereenvoudiging van de nieuwe aanvraagronde te komen. Een bureaucratisch en kostbaar proces van plannenschrijverij en beoordelingen dient te worden vermeden. Er leven in de cultuursector nog veel vragen over de uitwerking van de toegezegde ‘lichte toets’.

Lees HIER de Brief van Kunsten ’92 met vragen voor het Kamerdebat
Lees HIER de reactie van Kunsten ’92 op de stelselbrief