21 mei 2020

Culture 2030 Goal Movement

Op 21 mei, de Wereld dag van Culturele Diversiteit voor Dialoog en Ontwikkeling werd de Culture 2030 Goal campagne gelanceerd met het statement over Cultuur en de COVID-19 pandemie. Het is al ondertekend door acht internationale culturele netwerken die benadrukken dat cultuur in het hart moet zitten van het actieplan van de VN voor duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook wanneer de crisis voorbij is, blijven de uitdagingen van de 2030 Agenda bestaan.

In het statement wordt benadrukt dat: “Nu de wereld wordt geconfronteerd met de COVID-19-pandemie en de noodzaak om onze samenlevingen spoedig opnieuw op te bouwen, moet cultuur de kern van de respons zijn. Cultuur brengt inspiratie, troost en hoop in het leven van mensen. Om dit potentieel te benutten, roept de ‘Cultuur 2030 Movement’ de Verenigde Naties agentschappen, regeringen en andere belanghebbenden op om in de context van de 2030 Agenda op te treden”.

Met het oog op de toekomst, moeten we de mondiale mentaliteit en internationale samenwerking versterken, terwijl het risico van gesloten grenzen en verdeeldheid in de internationale gemeenschap bestaat. Op wereldwijd niveau moeten passende middelen voor culturele samenwerking komen, we moeten bestaande belemmeringen erkennen en trachten deze aan te pakken.

De acht netwerken die dit statement ondersteunen zijn:

  1. Arterial Network
  2. Culture Action Europe
  3. ICOMOS – International Council on Monuments and Sites:
  4. IFCCD – International Federation of Coalitions for Cultural Diversity
  5. IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions
  6. IMC – International Music Council
  7. Latin American Network of Arts for Social Transformation
  8. UCLG (United Cities and Local Governments) Culture Committee – Agenda 21 for Culture

Om bij te dragen aan de bekrachtiging van dit statement, worden culturele organisaties uitgenodigd om hem hier te ondertekenen.