15 september 2020

Cultuurnota 2021 – 2024 Prinsjesdag

Vandaag is de definitieve Cultuurnota 2021 – 2024 gepubliceerd. Het advies over deze cultuurnota, dat de Raad voor Cultuur op 4 juni jl. naar de Kamer stuurde is op 29 juni jl. in de Tweede Kamer behandeld. Naar aanleiding van dat debat is een aantal wijzigingen doorgevoerd (o.a. inzake Scapino Ballet en Eurosonic|Noorderslag). In de publicatie van deze Cultuurnota 2021 – 2024 vandaag is de enige wijziging die de minister daarna nog heeft doorgevoerd de extra middelen voor het Next Nature Network in Eindhoven. Voor de instellingen die nu in de BIS zitten, maar in de komende periode 2021 – 2024 niet gehonoreerd worden, is in het tweede steunpakket voor cultuur een bedrag van € 14 miljoen beschikbaar gesteld ter overbrugging tot juni 2021. De cultuursector is nog in afwachting van een onderzoek dat het aantal ontwikkelplekken voor jonge makers in kaart brengt.

Lees hieronder de Prinsjesdagbrief BIS 2021 – 2024 (plus bijlagen) van de minister van OCW aan de de Tweede Kamer:

Prinsjesdagbrief BIS 2021-2024
Bijlage 1 bij Prinsjesdagbrief
Bijlage 2 bij Prinsjesdagbrief