23 februari 2010

Dordrecht beste erfgoedgemeente van Nederland 2010

Op dinsdag 23 februari werd voor de eerste keer de prijs voor Beste Erfgoedgemeente van Nederland uitgereikt door Ad ’s Gravesande, voorzitter van Kunsten ‘92. De prijs is bedoeld voor gemeenten die hun cultureel erfgoed zorgvuldig beheren en daaruit een opvallend economisch en cultureel rendement weten te halen. De jury, bestaande uit deskundigen en vertegenwoordigers van het platform van erfgoedinstellingen dat de prijs heeft ingesteld, heeft de stad Dordrecht uitgeroepen tot Beste Erfgoedgemeente van Nederland in 2010.

Cultuur & erfgoed maken een stad aantrekkelijk
Tijdens de persconferentie licht onderzoeker Gerard Marlet (1970) het belang van cultuur voor de stad toe. Als directeur van Stichting Atlas voor gemeenten, onderzoekbureau op het gebied van stedelijke en ruimtelijke economie, bestudeert Marlet Nederlandse wijken, steden en regio’s. In zijn nieuwste boek Muziek in de stad toont hij aan dat cultuur & erfgoed een stad meetbaar aantrekkelijker maken om in te wonen. Steden met veel cultuur en erfgoed hebben een hoger opgeleide bevolking en lopen minder risico op bevolkingskrimp. Als gevolg daarvan doet ook de economie het in die steden beter. Zonder overheidsinvesteringen in cultuur zou een deel van de maatschappelijke baten van cultuur en erfgoed verloren gaan.
(Muziek in de stad is uitgegeven bij: http://www.voc-uitgevers.nl voor meer informatie: berg@atlasvoorgemeenten.nl, Nadine van den Berg)

Trots
De Dordtse cultuurwethouder Jan Lagendijk vindt de prijs een waardering voor de hele stad: ‘Ik ben ontzettend trots dat Dordrecht zich als eerste Beste Erfgoedgemeente van het jaar mag noemen. En ik niet alleen, ik denk dat ik namens heel veel Dordtenaren mag spreken. Creatieve ondernemers, enthousiaste inwoners, bevlogen particulieren en een stadsbestuur dat zijn nek durft uit te steken, zorgen er samen voor dat ons erfgoed publiek toegankelijk blijft of juist weer wordt. De persoonlijke betrokkenheid van al die partijen maakte het bijvoorbeeld mogelijk dat wij het ‘Gezicht op Dordrecht’ straks weer in het vernieuwde Dordrechts Museum hebben hangen, dat een oude watertoren werd omgetoverd tot een prachtig hotel/restaurant Villa Augustus, dat we straks van een oude energiecentrale een Energiehuis voor de podiumkunsten maken en dat huis Rodenburch binnenkort weer de allure van vroeger terug heeft.’

Uit het juryrapport
Dordrecht, een stad met historisch DNA, moet worden geprezen omdat de gemeente erfgoed steeds meer behandelt als een groeidiamant. Dordrecht doet aan krachtenbundeling en grensverleggende activiteiten, zoals de ontwikkeling van het Hofkwartier, het Erfgoedcentrum DiEP, de Electriciteitscentrale, het herstel van de historische binnenstad en het integrale Verhaal van Dordrecht. Daarnaast zorgt men goed afzonderlijke monumenten, de Dordtse musea, het archief en de archeologie.
Deze combinatie van integraal en specifiek beleid vormt, samen met originele en spraakmakende cultuurhistorische evenementen, een inspirerende en krachtige erfgoedmix, die de historie van de stad een uitstekende toekomst geeft. Dordrecht heeft begrepen dat cultuurhistorisch erfgoed een wezenlijk en vitaal onderdeel is van het brede gemeentelijk beleid, dat nieuwe krachten aan de stad geeft en een sterker besef van de eigen identiteit. Dordrecht toont zijn historische karakter, iets om trots op te zijn!

Platform Erfgoedorganisaties
De prijs is een initiatief van het platform van onderstaande gezamenlijke erfgoedorganisaties en mede-ondertekenaars van de Erfgoedagenda ‘Toon karakter…’, opgesteld om het belang van cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen bij huidige en toekomstige gemeenteraadsleden en bestuurders: http://erfgoedagenda2010.nl

Bond Heemschut, BOEI, BRAIN, Erfgoed Nederland, Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, Landelijk Contact Museumconsulenten, Mobiel Erfgoed, Nationaal Restauratiefonds, Nederlandse Museumvereniging, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Netwerk Voor Bedrijfsmatig Archiveren, Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland, Vereniging van Ondernemers in Archeologie, Vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ’92.

Zie ook:
Reportage – RTV Rijnmond
Artikel – Radio Nederland Wereldomroep

Juryrapport Beste Erfgoedgemeente 2010