28 augustus 2005

Gevolgen kabinetsvisie op publieke omroep voor aanbod kunst- en cultuur door Berenschot in kaart gebracht

In opdracht van Kunst van Vooruitzien en Kunsten’92 onderzocht bureau Berenschot de gevolgen van de kabinetsvisie ‘Met het oog op morgen…’ op de Publieke Omroep voor het kunst en cultuuraanbod in Nederland.
Berenschot samenvatting cultuureffectrapportage 2005
Berenschot Cultuureffectrapportage augustus 2005