12 november 2020

Goed nieuws voor culturele budgetten in het Meerjarig Financieel Kader

Vanuit Brussel klonk deze week goed nieuws voor de Europees gefinancierde culturele programma’s. Het Duitse presidentschap van de Europese Raad en het Europees Parlement zijn tot een deal gekomen over verhoging van het budget voor de zogenaamde ‘flagship’ programma’s in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. Hierdoor komt het budget voor Creative Europe op €2,2 miljard: een verhoging van €600 miljoen ten opzichte van het voorstel dat in juli door de Europese Raad werd gemaakt. In vergelijking met het Creative Europe budget van 2014-2020 is er een toename van wel 57%. Ook de budgetten van andere programma’s waar cultuur vaak onder vallen zijn gestegen, waaronder Horizon Europe (€4 miljard extra) en Erasmus+ (€2,2 miljard extra), de tabel hieronder geeft verdere duiding over de specifieke aantallen.

Officieel is de deal nog niet helemaal rond omdat het nog moet worden ondertekend door de beide partijen, maar er lijkt in elk geval een compromis te zijn gevonden.

Een uitgebreidere uitleg over de status van culturele programma’s binnen het Meerjarig Financieel Kader staat goed beschreven op de website van Culture Action Europe.

Verdere informatie van het Europees Parlement over het huidige compromis en de financiering van het Meerjarig Financieel Kader kan terug worden gelezen via website van het Parlement.