6 november 2020

Online politiek debat ‘Zet cultuur op de agenda’

Op 15-17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De meeste partijen hebben hun conceptverkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Valt er echt iets te kiezen? Daarover gaan politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP en VVD met elkaar op 12 november a.s. om 10.00 uur in debat in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut).

Drie thema’s, drie inleiders en zeven politici
Yassine Boussaid (directeur van Theater de Meervaart), Maurice Knijnenburg (voorzitter van de Nationale Jeugdraad) en Marieke Vegt (directeur Stichting Kunst & Cultuur) gaan in gesprek met de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer: Zohair El Yassini (VVD), Carla Dik – Faber (CU), Salima Belhaj (D66), Lenny Geluk – Poortvliet (CDA), Peter Kwint (SP), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren).

Ambities en prioriteiten
Het debat biedt de politieke partijen de mogelijkheid om zich helder uit te spreken over hun ambities voor cultuureducatie en cultuurparticipatie – ook voor de langere termijn. Maar hoe willen zij die vormgeven? Aan de politici wordt op basis van de drie thema’s (Diversiteit & Inclusie | Maatschappelijke opgaven | Gelijke Kansen) steeds een viertal oplossingen voorgelegd om te rangschikken. Welke zetten ze bovenaan, wat zijn hun prioriteiten? Hoe verhouden deze keuzes zich tot de verschillende partijprogramma’s? Klik HIER voor het volledige programma.

Volgen en aanmelden
Volg het debat online door HIER te klikken (livestream beschikbaar op 12 november, 10.00u.)
Aanmelden kan ook alvast, klik HIER.

Organisatie
De organisatie van dit debat is in handen van LKCA, in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Boekmanstichting en Kunsten ’92.

Pamflet
Het LKCA stuurde in het voorjaar alle politieke partijen het pamflet ‘Zet Cultuur op de Agenda’ ter inspiratie voor hun verkiezingsprogramma’s. Met Zet Cultuur op de Agenda stimuleert LKCA de vernieuwing van het beleid voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie.  Kijk bij het onderwerp Tweede Kamerverkiezingen voor alle input voor de politiek en voor alle gepubliceerde Conceptverkiezingsprogramma’s.

De stappen tot aan de verkiezingen: