25 augustus 2022

Kunsten ’92 presenteert KUNSTEN2030, een visie op een nieuwe culturele en creatieve sector.

Inspiratie en startpunt voor debat en vernieuwing
Kunsten ’92 presenteert vandaag het visiedocument KUNSTEN2030. Dit essay biedt een visie op een nieuwe culturele en creatieve sector en is een startpunt voor debat. Het is een bron om uit te putten.

KUNSTEN2030 is bedoeld als een toekomstbeeld. Van een sector die het vertrouwen geniet van een overheid die hem als partner beschouwt, en van een publiek dat hem ziet als rijke en onmisbare bron van inspiratie, ontspanning en zingeving. Die middenin het hier en nu staat en relevant is voor het algemene welzijn van Nederland.

Totstandkoming
Aan de hand van een programma in het voorjaar van 2021, ontworpen door Jeroen van Erp, ontwerper en bestuurslid van Kunsten ’92, zijn de ideeën van veel mensen in de sector in kaart gebracht. Het was een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend was en de noodzaak van kunst in ons leven als het ware opnieuw werd ontdekt. Vernieuwers zagen kansen, pioniers startten nieuwe initiatieven. Er was behoefte aan een wenkend perspectief. In totaal meer dan honderd professionals werkten aan de verkenning van de weg naar een robuuste en weerbare sector. Deze bijeenkomsten leverden een schat aan toekomstbeelden, visies en interventies op.

Een weerbaar ecosysteem
Het zelfonderzoek door de culturele en creatieve sector zelf verduidelijkte dat het ecosysteem van de sector niet goed genoeg functioneert en dat de onderlinge verbindingen moeten worden versterkt. Het gaat om de relatie tussen kunstenaars, creatieven en instellingen, tussen de sector en de overheid en – niet in de laatste plaats – tussen de sector en het publiek. Die relaties moeten vanzelfsprekender, logischer en weerbaarder worden en het uitgangspunt zijn voor verdere ontwikkeling. In het essay worden zes gidsende principes voorgesteld, die kunnen worden gezien als de fundering onder het nieuwe ecosysteem. 

Het programma van het Paradisodebat, dat aankomende zondag plaatsvindt onder het motto Terug naar de Toekomst, is geïnspireerd op dit visiedocument. Tijdens het Nederlands Theater Festival Pro werkt Platform Aanvang! met 200 professionals de principes van KUNSTEN2030 verder uit voor de sector theater.

Bekijk hieronder de playlist met een reeks interviews door Robbie van Zoggel voor KUNSTEN2030 met Farid Benmbarek, Meta Knol & Gerbrand Bas.