28 november 2023

Wereldwijde oproep: ‘Stel cultuur centraal in klimaatactie’

Met ACTIE als cultuur zetten we de kracht van cultuur in bij het aanjagen van de verduurzaming van de culturele en creatieve sector – en bij de verduurzaming van de samenleving als geheel. De overheid speelt hierbij een cruciale rol. En de belangrijkste beslissingen, die worden gemaakt op de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Het is van uiterst belang dat cultuur ook op dit allerhoogste niveau wordt erkend als essentiële schakel voor effectieve en rechtvaardige klimaatactie.

Daarom onderschrijven wij de oproep van Julie’s Bicycle en Climate Heritage Network aan de onderhandelaars van de eerstvolgende klimaattop, COP28, om cultuur centraal te stellen in internationaal klimaatbeleid, en roepen wij hierbij onze collega’s in de Nederlandse kunst, cultuur, erfgoed en creatieve sector op om deze oproep ook te ondertekenen.

Wat betekent het precies?

De 28ste Conference of the Parties in het kader van het VN-Klimaatverdrag, COP28, begint op donderdag 30 november. Deze oproep vraagt in het bijzonder voor instemming met een Joint Work Decision (JWD) on Culture and Climate Action. Hierdoor zouden de VN programma’s waarin culturele en creatieve oplossingen worden gezocht voor de klimaatcrisis kunnen aanmerken en beter kunnen ondersteunen.

Een JWD is een cruciale stap om culturele klimaatactie op internationaal niveau op te kunnen schalen en om betere samenwerking met andere sectoren te bedingen. Het geeft de VN het startsein om:

  • Beter inzicht te krijgen in hoe cultuur (waaronder kunst, erfgoed en de creatieve industrie) nu al bijdraagt aan klimaatactie en oplossingen
  • Culturele stemmen aan te wenden om de samenleving te bereiken
  • Klimaatacties gedreven door cultuur en erfgoed wereldwijd op te schalen
  • Essentiële beleidsdomeinen en discussies te beïnvloeden, zoals die over het veranderende klimaat, de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, de bescherming van erfgoed en cultuur tegen weersextremen, en de inzet van creatieve innovatie bij klimaatverandering. 
  • De culturele sector op het allerhoogste niveau te verbinden, waardoor deze beleidsbeslissingen kan beïnvloeden.