7 april 2007

Wetswijziging biedt geen plaats voor inhoudelijk cultuurpolitiek debat

Kunsten ’92 vraagt de  Tweede Kamer in de wet op het Specifiek Cultuurbeleid vast te leggen dat één keer per vier jaar een integrale inhoudelijke beleidsnota aan de Tweede kamer wordt voorgelegd, gevoed door een integraal advies van de Raad voor Cultuur.

Het wetsvoorstel waarin de grotere differentiatie van het subsidiesysteem moet worden geregeld, betekent in feite de afschaffing van het inhoudelijk debat in de Tweede Kamer over het integrale cultuurbeleid. Dit terwijl – juist in dit meer gedifferentieerde subsidiesysteem – zicht op samenhang tussen de verschillende beleidsonderdelen een voorwaarde is voor het goed functioneren van zo’n systeem.

De Tweede Kamer moet op verantwoorde en democratische wijze controle kunnen uitoefenen op het bestel, in onderdelen, maar juist ook in zijn samenhang. Ook de Raad voor Cultuur heeft aangedrongen op behoud van een integraal, inhoudelijk beleidsdocument, waarin evaluatie, analyse en visieontwikkeling hun plaats krijgen.

Op initiatief van de kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd maandag 16 april een ronde tafel bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers uit het culturele veld en kamerleden. Kunsten ’92 nam met genoegen deel aan dit gesprek en zond ter voorbereiding de bijgesloten brief aan de Kamer.
Reactie Kunsten ’92 Wijziging wet op het specifiek cultuurbeleid