11 juni 2012

Cultuur en de verkiezingen

Op 12 september 2012 kiest Nederland de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Voor het zomerreces komen nagenoeg alle politieke partijen met hun concept-verkiezingsprogramma’s naar buiten om deze eind juni/begin juli goed te laten keuren door hun leden. Kunsten ’92 licht de cultuur- en mediaparagrafen er voor u uit. Zie: www.kunsten92.nl/onderwerp/verkiezingen