9 november 2023

15 november gesprek & debat

NB Er is geen livestream bij het gesprek en het debat. Terugkijken kan wel, met ingang van maandag 20 november 2023.

Gesprek met demissionair staatssecretaris Uslu 16 uur

Op woensdag 15 november a.s. organiseert Kunsten ‘92 een gesprek met Gunay Uslu, demissionair staatssecretaris van Cultuur & Media. Tijdens dit gesprek staan enkele thema’s en speerpunten uit haar beleid in de afgelopen periode centraal. Meld je aan voor dit gesprek in het blok hieronder!

✅ Woensdag 15 november 2023
🚀 Tivoli Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
⏱️ 16.00 – 17.00 uur Gesprek met de staatssecretaris

Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat 🚀 17 uur

Creativiteit, kunst, erfgoed en cultuur zijn als fundament onmisbaar in onze samenleving. Cultuur is een grondrecht van en voor iedereen. Toch blijven er nog veel kansen onbenut, zo blijkt uit een recent rapport in opdracht van de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is de vraag: hoe kijken politieke partijen naar de toekomst van creativiteit en cultuur?

Op woensdagmiddag 15 november gaan (kandidaat) Tweede Kamerleden met elkaar in debat over kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie. Aan de hand van diverse stellingen spreken zij over het onbenutte potentieel van de sector. Zij wisselen van gedachten over hoe zij de bestaanszekerheid van werkenden in de sector willen verbeteren. Daarnaast schetsen zij hun visie op de rol van de culturele en creatieve sector in onze maatschappij.

Kamerleden die meedoen aan het debat, onder leiding van Evelien Bouma:
Jan Paternotte (D66) –> nummer 2
Mohammed Mohandis (GL-PvdA) –> nummer 9 
Pim van Strien (VVD) –> nummer 34 
Frank de Gram (PvdD) –> nummer 25 
Peter Kwint (SP) –> nvt 
Hanneke Steen (CDA) –> nummer 9  

In de culturele en creatieve sector werken om en nabij 350.000 mensen. Ben jij werkzaam in deze sector of een fervent liefhebber van kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit? Mis het niet en meld je snel kosteloos aan voor hét Collectieve Creatieve Cultuurdebat

✅ Woensdag 15 november 2023
🚀 Tivoli Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
⏱️ 17.00 – 18.30 uur Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat
MELD JE HIER AAN


Dit debat wordt als collectief door de cultuur-, erfgoed- en creatieve sector georganiseerd:
De Creatieve Coalitie | Kunsten ’92 | De Museumvereniging | FIM | VSCD | NAPK VNPF | Kunstenbond | Platform Makers | LKCA | FCI | ECF