Kabinetsformatie 2021

In maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op deze pagina vind je alle informatie over cultuur in de verkiezingen en de formatie: waar het was terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s, de input van de culturele en creatieve sector richting de programma’s én het regeerakkoord: onze New Creative Deal.