1 maart 2022

🧡rt for Ukraine

De cultuursector komt in actie voor de inwoners van Oekraïne

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land.

Om solidariteit te tonen, medeleven en steun te betuigen en geld op te halen, organiseert het culturele veld aankomend weekend 4, 5 en 6 maart 2022 de campagne 🧡rt for Ukraine. Vanuit het hele veld worden verschillende activiteiten georganiseerd. De georganiseerde activiteiten worden bijgehouden op de website h-artforukraine.nl

#🧡rtforUkraine #hArtforUkraine

Update 4 maart 2022
Het is hartverwarmend om te zien dat honderden organisaties zich inmiddels hebben aangemeld (kijk voor de lijst op de website h-artforukraine.nl), en de aanmeldingen blijven nog binnenstromen. De saamhorigheid en solidariteit is immens en de behoefte om iets bij te dragen groot. Eens temeer blijkt dat kunst en cultuur mensen samen kunnen brengen.

We vragen iedereen om beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) te sturen naar info@kunsten92.nl o.v.v. hArtforUkraine met een korte omschrijving van het evenement en/of het gebouw, de locatie en de organisatie.

Ook na dit weekend blijft de nood voor de inwoners van Oekraïne bestaan. De activiteiten en inzamelingen vanuit onze sector die ook na dit weekend worden ondernomen om hen te steunen, kunnen onder de noemer #hArtforUkraine
#🧡rtforUkraine worden voortgezet.

Op verzoek van velen is het initiatief voor de actie #🧡rtforUkraine genomen door de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Opgericht direct bij de start van de Coronacrisis in maart 2020, heeft de taskforce als doel om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling, voorstellen en afstemming de crisis het hoofd te bieden.  

Voor pers: centrale woordvoering vanuit Kunsten ’92: Jan Zoet en Marianne Versteegh, via 0652667719 | info@kunsten92.nl