1 februari 2016

Symposium en Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2016

Op 17 maart 2016, voorafgaand aan de uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2016, organiseert de gemeente Bergen op Zoom, winnaar van de prijs in 2014, samen met de provincie Noord-Brabant en Kunsten ’92, het symposiumLevendige binnenstad? Leegstand als kans!’

Bergen op Zoom weet ondanks een toenemende leegstand, haar binnenstad vitaal aantrekkelijk te houden. Met bijdragen van burgemeester, wethouders, ambtenaren en ondernemers, en excursies in wordt de Bergse aanpak toegelicht.

De vraag: ‘Hoe kan leegstand in relatie tot de vitaliteit van binnensteden, niet zozeer als bezwaar, maar vooral als kans worden gezien?’ wordt op provinciaal en nationaal niveau besproken met bijdragen van Cees-Jan Pen, Arno Boon en Henri Swinkels. Janita Tabak, o.a. voormalig wethouder Kampen (winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2013), zal als moderator optreden.

Uitnodiging BNG Bank Erfgoedprijs 2016

Cees Jan PenCees-Jan Pen is lector Brainport bij Fontys Hogescholen, waar hij toepassingsgericht onderzoek verricht naar oplossingen op het gebied van vastgoed, ondernemerschap en financieringsstructuren. Hij publiceert en adviseert over thema’s als werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. In verschillende opinieartikelen betoogt hij dat gemeenten moeten kiezen voor investering in binnenstad óf periferie. Stadscentra moeten zichzelf compacter maken, duidelijk profileren en goed organiseren. Professioneel binnenstadsmanagement vraagt bovendien om een ruim werkbudget en investeringsfonds.”Maak van de binnenstad als ‘place to buy’ een ‘place to be’ en ‘place to meet’. Steden benutten de economische potentie van onderwijs en cultuur veel te weinig.”

 

Arno BoonArno Boon is directeur van de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed B.V., kortweg BOEi. De organisatie heeft geen winstoogmerk en is naast het ontwikkelen en exploiteren van industrieel erfgoed, inmiddels ook gespecialiseerd in ontwikkeling van agrarisch en religieus erfgoed. Arno Boon zal tijdens het symposium ervaringen delen over leegstand en herbestemmen van erfgoedcomplexen. De invloed van of wisselwerking tussen herbestemde of leegstaande erfgoedcomplexen op de levendigheid van de binnenstad, komen eveneneens aan bod.

 

Henri Swinkels

Henri Swinkels is lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (SP) heeft de portefeuille Leefbaarheid en Cultuur, met o.a. het thema Monumenten en Erfgoed(complexen). In 2010 startte de provincie met het ontwikkel- en investeringsprogramma de Erfgoedfabriek om beeldbepalende erfgoedcomplexen een herbestemming te geven. Henri Swinkels licht tijdens het symposium toe wat deze aanpak tot nu toe heeft opgeleverd en welke lessen de provincie heeft geleerd. Ook in deze bijdrage is bijzondere aandacht voor de verhouding van deze ontwikkelingen met het vitaliteitsvraagstuk van de Brabantse binnensteden.

 

 


Deze bijzondere dag vindt plaats op donderdag 17 maart 2016
in Theater de Maagd, Grote Markt 32, 4611 NT, Bergen op Zoom.
Klik voor route en parkeren

Programma

12.00 – 13.00 uur Lunch
Met rondleidingen in Theater De Maagd

13.00 – 14.30 uur Symposium
Over de vraag ‘Hoe kan de vitaliteit van binnensteden behouden blijven ondanks leegstand en welke rol speelt erfgoed daarbij?’ gaan sprekers Cees-Jan Pen- lector Brainport bij Fontys Hogescholen -, Arno Boon – directeur BOEi en Henri Swinkels – Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Leefbaarheid en Cultuur met bestuurders en ondernemers in discussie op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Dagvoorzitter is Janita Tabak, o.a. voormalig wethouder Kampen (winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2013).

14.30 – 16.00 uur Excursie
Tijdens een wandeling door de historische stad maakt u kennis met de Bergse aanpak om de binnenstad levendig te houden, ondanks groeiende leegstand. En bij de voormalige Wilhelminakazerne en het leegstaande Sint Catharinacomplex ziet u welke effecten herbestemmingen van erfgoedcomplexen kunnen hebben op het vitaliteitsvraagstuk.

16.30 – 17.15 uur Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2016
Gedeputeerde Henri Swinkels reikt de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 uit aan één van de genomineerde gemeenten: Arnhem, Beesel, Haarlemmermeer, Heerlen of Tiel. De jury bestaat uit James van Lidth de Jeude (voorzitter), Janneke Bierman, Karel Loeff, Paul Spies, Patrick Timmermans en Cees van ‘t Veen. Hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds.

Na afloop van de uitreiking bent u van harte welkom op een feestelijke borrel.


Aanmelding gesloten

Aanmelden is met ingang van 15 maart niet meer mogelijk.


Meer informatie en verder lezen

Meer informatie vindt u op www.kunsten92.nl of www.bngerfgoedprijs.nl

Verder lezen: