16 september 2016

Oproep aan fractievoorzitters: meer ruimte voor cultuur

Oproep aan fractievoorzitters: meer ruimte voor cultuur bij Algemene Beschouwingen

Kunsten ’92 roept de fractievoorzitters op om komende woensdag en donderdag bij de Algemene en financiële beschouwingen extra ruimte te vragen voor kunst, cultuur en erfgoed. Dit om sluiting van instellingen in de podiumkunsten en de beeldende kunst te voorkomen en andere urgente knelpunten op te lossen. Dit geeft de Tweede Kamer de mogelijkheid om bij het debat over de Cultuurbegroting op 21 november a.s. extra middelen vrij te maken voor 2017 en daarna. In totaal is daarvoor op korte termijn 24 miljoen euro nodig, zoals Kunsten ’92, de Federatie Cultuur en de Akademie van Kunsten namens de gehele cultuursector al eerder aan de minister hebben laten weten.

De uitgelekte stukken voor Prinsjesdag meldden het reeds: de cultuursector krijgt er met Prinsjesdag 10 miljoen euro bij. Minister Bussemaker kondigde tijdens het Paradisodebat eind augustus aan op zoek te gaan naar extra geld voor cultuur. Ook Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Alexander Pechtold (D66) hebben in een motie tijdens het Kamerdebat afgelopen juni verzocht om de eenmalige extra investering van 10 miljoen euro van afgelopen december nu structureel te maken.

De gezamenlijke cultuursector heeft echter aangegeven dat m.i.v. 2017 meer middelen nodig zijn (24 miljoen euro). Steun voor deze extra investering is zeer breed en komt van bestuurders uit het gehele land. Vele brieven zijn inmiddels geschreven, vanuit regio’s en gemeenten en uit het culturele veld: door de G4-gemeenten; door bestuurders van BrabantStad; door Leeuwarden Culturele Hoofdstad, door de BIS-theatergezelschappen en door de Kunst van Brabant. (De brieven treft u onderaan dit bericht). Ook tijdens het Paradisodebat bleek dat er draagvlak was voor een hoger bedrag. Deze brede erkenning voor een extra inzet op cultuur wordt door de gehele cultuursector gezien als een belangrijke stap.

De sector is in transitie en er worden voorbereidingen getroffen voor een herstructurering, waarbij eveneens een betere aansluiting tussen Rijk en regio wordt onderzocht. Men moet voorkomen dat, vanwege de tekorten die er nu zijn, wezenlijke bouwstenen uit de culturele infrastructuur wegvallen. En dat dit gebeurt nog voordat een herstructurering kan worden ingezet.

Noot voor de fractievoorzitters: Nederland staat op nummer 4 van de meest innovatieve landen ter wereld, onder andere dankzij onze scores op het gebied van creatief talent. Deze positie is het versterken waard. Gezamenlijk investeren in kunst en cultuur betekent: investeren in duurzaamheid, in samenhang, in toekomstige generaties en in de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn. De cultuursector is gemotiveerd, vitaal en ondernemend. Daarom behoren we nog steeds tot die wereldtop.

 

Brief van G4 over Podiumkunsten
Brief van de Kunst van Brabant
Brief van Culturele Hoofdstad Leeuwarden
Brief van BIS theatergezelschappen
Brief van Haarlemse instellingen over middenveld podiumkunsten
Brief van bestuurders van BrabantStad