22 december 2022

Fijne feestdagen ❄️

En toen was het ineens weer eind december. We kijken terug op wederom een bewogen jaar. Een jaar dat begon in een lockdown, en eindigt met een stapeling van crises en een voortdurende oorlog aan de grens van Europa. Maar ook een jaar met veel momenten van verbinding, waar we nog even bij stil staan voordat 2023 zich aankondigt.

Ook dit jaar stonden er uiteraard veel verschillende lobby-activiteiten en bijeenkomsten op de agenda, zowel online (bijvoorbeeld ESNS 2022 waarmee we het jaar inluidden) als offline, zoals de ALV en openbare bijeenkomst Crisis… what crisis? in november. We ontwikkelden samen met de Federatie Creatieve Industrie en met het Erfgoedplatform diverse handreikingen richting de Gemeenteraadsverkiezingen, lanceerden KUNSTEN2030, en stonden aan de start van het culturele-politieke jaar weer in een échte volle zaal bij het Paradisodebat 2022. Ondertussen werd met de Fair Practice Code grote stappen gezet, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een Fair Practice Lab. Ook verwelkomden we dit jaar onze nieuwe co-voorzitters, Anne Breure en Jeroen Bartelse, die samen het stokje overnamen van Jan Zoet, die zes jaar lang de vereniging met verve heeft geleid.

Eind februari werden we opgeschrikt en overrompeld door de verschrikkelijke ontwikkelingen in Oekraïne. Vanuit het culturele veld ontstond onmiddellijk een vloed aan activiteiten en optredens om solidariteit, medeleven en steun te betuigen. Namens de Taskforce culturele en creatieve sector coördineerden we de actie #hArtforUkraine, die de geweldige kracht van kunst en cultuur toonde om mensen samen te brengen en troost te bieden.  

Al deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de geweldige samenwerking met onze vele partners, en de steun van onze leden en vrienden. De kracht van een gezamenlijke stem levert ons veel op. We zijn trots op de resultaten die we hebben behaald, zoals extra financiële middelen voor onze sector en meer draagvlak. Ook zien we steeds vaker in de ontwikkeling van beleid elementen van onze inspanning terug: zowel in het regeerakkoord als in de recente beleidsbrief van de staatssecretaris. Hiaten zijn er echter nog genoeg, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een stevige basis voor kunstenaars.

We kunnen er weer op uit, om voorstellingen, films en tentoonstellingen te zien en om cultuur te beoefenen, en er worden weer volop mooie producties en plannen gemaakt. Maar we zijn er ons zeer van bewust dat niets vanzelfsprekend is, niet voor het publiek, niet voor makers en niet voor instellingen. Met het team en een krachtig bestuur zullen we ook in 2023 met energie ons inzetten voor organisaties en werkenden in het gehele culturele veld.

Wij zijn iedereen met wie we dit afgelopen jaar hebben mogen samenwerken bijzonder dankbaar voor hun tijd en inzet. Het bureau en bestuur van Kunsten ’92 wensen u allen mooie feestdagen en een gezonde start van 2023.

Lees ook onze nieuwsbrief, met enkele lees en luistertips voor de komende winterdagen: